วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

              เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้ส่งผลกระทบในวงกว้างไปทั่วทุกวงการ การป้องกันตัวเองของประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก วันนี้ Joker8899 ผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ จากค่าย Joker123 จะขอนำเสนอคำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องจาก ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม

วิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

 1. ทำความสะอาดมือก่อนสวมใส่หน้ากาก เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่มีการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง การป้องกันการติดเชื้อจึงต้องเริ่มต้นจากการล้างมือก่อนสัมผัสกับหน้ากากอนามัยที่สะอาด เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคตั้งแต่แรก เราใช้มือ หยิบจับสิ่งของต่างๆ ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคปะปนอยู่ก็ได้ การป้องกันในด่านแรกสุด คือการทำให้มือสะอาดก่อน
 2. หันด้านที่มีสีออกข้างนอก หันด้านสีขาวเข้าหาใบหน้า โดยทั่วไปแล้วหน้ากากอนามัยแบบธรรมดามักจะมีสีที่แตกต่างกันระหว่างด้านนอกกับด้านใน การสวมใส่ที่ถูกต้องคือต้องหันด้านที่มีออกด้านนอก และหันด้านที่มีสีขาวเข้าหาตัวผู้สวมใส่
 3. จับสายจากด้านข้างของหน้ากากอนามัยแล้วคล้องที่หลังหู หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้ากากอนามัยโดยตรง โดยให้ใช้มือจับที่สายทางด้านข้างแล้วคล้องที่ใบหูข้างหนึ่ง แล้วจับสายอีกข้างที่เหลือมาคล้องที่ใบหูอีกด้าน
 4. กดแกนโลหะด้านบนให้แนบกับหน้า ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งข้างใดข้างหนึ่งบีบแกนโลหะให้แนบเข้ากับสันจมูกเพื่อให้หน้ากากกระชับรับกับใบหน้าและปิดช่องว่างจากทางด้านบน
 5. ดึงหน้ากากด้านล่างให้ถึงใต้คาง ขอบด้านล่างของหน้ากากอนามัยให้ดึงลงใต้คางเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคอย่างสูงสุด การปล่อยให้มีช่องว่างระหว่างหน้ากากอนามัยกับใบหน้าของเรา ไม่ว่าจะในส่วนไหนก็ตาม ยิ่งมีมาก ยิ่งทำให้มีโอกาสที่เราจะได้รับเชื้อโรคได้มากขึ้น ฉะนั้น ต้องพยายามไม่ให้มีช่องว่างใดๆ แม้ว่าบางทีอาจจะทำให้การหายใจนั้นลำบากขึ้นบ้างก็ตาม แต่ถ้าไม่ทำให้การหายใจนั้นติดขัด ก็ถือว่าใช้ได้

วิธีถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

นอกจากการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีแล้วนั้น การนำหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากใบหน้า ก็จำเป็นจะต้องทำให้ถูกวิธีอีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคอย่างสูงที่สุด

 1. ใช้นิ้วเกี่ยวสายคล้องเพื่อทิ้งลงถังขยะ ทำเช่นเดียวกันกับขั้นตอนการสวมใส่
 2. ห้ามสัมผัสหน้ากากโดยตรง เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนั้นอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคอยู่ การใช้มือสัมผัสที่หน้ากากอนามัยโดยตรงจึงเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคได้ จึงควรหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 3. หากสัมผัสหน้ากากที่ใช้แล้ว ให้ล้างมือให้สะอาด หลังจากถอดหน้ากากอนามัยด้วยมือแล้วควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และเจลล้างมือทุกครั้ง

ถ้าไม่มีหน้ากากอนามัยทำอย่างไร

 1. หากมีอาการ ไอหรือจาม ให้ใช้แขนเสื้อหรือผ้าปิดปากแทน ไม่ควรใช้มือเพราะเชื้อโรคจะติดมากับมือ ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อสูง
 2. พกแอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมคือ 70% หรือไม่ต่ำกว่า 50%
 3. เช็ดทำความสะอาดที่จับประตู หรือสิ่งของที่มีคนจับบ่อย ๆ
 4. หมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อความสะอาดและป้องกันเชื้อโรค

Joker8899 สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/home/article/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88/